Akvarellerna är målade med teknikerna *lager på lager, *vått i vått och *vått på vått.

Det ger ett diffust och milt uttryck, så betraktaren får själv bestämma vad hon/han ser.